Cień

Program

Program merytoryczny Konferencji
VIII ogólnopolska konferencja „Nowotwory układu moczowego – wielospecjalistyczna współpraca drogą do sukcesu”.

21.02.2020 piątek

Prowadzenie:       C. Szczylik, J. Dobruch
9.00-9.20             Dr hab. n. med. Jakub Dobruch prof. nadzw. „Częściowa nefrektomia czy jest standardem w warunkach polskich?”
9.20-9.40             Dr n. med. Robert Kozłowski „Robot Da Vinci w leczeniu nowotworów urologicznych”
9.40-10.00           Prof. dr hab. med. Cezary Szczylik „I linia leczenia zaawansowanego raka nerki” (Novartis)
10.00-10.20         Dr hab. n. med. Jakub Kucharz „ Strategia leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki nerkowokomórkowym w II linii” (BMS)
10.20-11.40          Dr hab. Paweł Wiechno prof. nadzw. „Immunoterapia raka nerki”
10.40-11.00          Dr hab. Wojciech Majewski prof. nadzw. „Radioterapia w raku nerki , czy tylko paliacja?”

11.00-11.20           Przerwa kawowa

Prowadzenie:      A Maciejczyk, M. Wojtukiewicz
11.20.-11.40         Dr hab. Adam Maciejczyk prof. nadzw. „Czy jest miejsce dla Prostate cancer Unit w warunkach polskich?”
11.40.-12.00        Dr n. med. Łukasz Kuncman „Rola radioterapii stereotaktycznej w chorobie oligometastatycznej nowotworów urologicznych”
12.00-12.20         Prof. dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz „Profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowych u chorych na nowotwory układu moczowego.”

12.20-14.40         Obiad

Prowadzenie:     A. Antoniewicz, P. Chłosta
14.40-15.00        Dr hab. Artur Antoniewicz prof. nadzw. „Aktywna obserwacja w raku stercza”
15.00-15.20        Dr n. med. Piotr Wojcieszek „Brachyterapia i hormonoterapia – klucz do wyleczenia chorego na raka stercza” (Alvogen)
15.20-15.40        Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta „Wyzwania laparoskopowej prostatektomii”

15.40-16.00       Przerwa kawowa

Prowadzenie:   J. Fijuth, L. Miszczyk
16.00-16.20     Prof. dr hab. med. Leszek Miszczyk „Rola radioterapii w raku gruczołu krokowego LR i IR”
16.20-16.40     Prof. dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz „Im wcześniej tym lepiej – wpływ hormonoterapii i chemioterapii na przeżycie całkowite i progresję choroby u pacjentów z mCRPC” (Astellas)
16.40-17.00     Dr Dorota Kazberuk „Brachyterapia HDR w raku gruczołu krokowego IR i HR”
17.00-17.20     Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth „Radioterapia raka gruczołu krokowego w chorobie oligometastycznej”
17.20-17.40     Dr n. med. Iwona Skoneczna „Nowa strategia leczenia systemowego w mHSPC”
17.40-18.20     Dr n. med. Artur Drobniak „Algorytm leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki i gruczołu krokowego” (IPSEN)

22.02.2020 sobota

Prowadzenie:   P. Milecki, Tomasz Szydełko
09.30-09.50    Prof. dr hab. med. Tomasz Szydełko „Optymalne postępowanie w nieinwazyjnym raku pęcherza moczowego”
09.50-10.10    Dr hab. Tomasz Borkowski prof. nadzw. „Czy jest miejsce dla częściowej cystektomii ?”
10.10-10.30    Prof. dr hab. med. Piotr Milecki „TMT – polskie realia.”
10.30-10.50    Dr hab. n. med. Jakub Kucharz „Optymalne leczenie systemowe okołooperacyjne u chorych na raka pęcherza moczowego.”
10.50-11.10    Dr n. med. M. Dąbkowski „Rola pooperacyjnej radioterapii w raku pęcherza moczowego.”

11.10-11.30    Przerwa kawowa

Prowadzenie:   T. Filipowski, Paweł Wiechno
11.30-11.50      Dr hab. Ewa Sierko prof. nadzw „Leczenie ukierunkowane molekularnie w raku pęcherza moczowego.”
11.50-12.10      Dr n.med. Piotr Jakubów „Leczenie bólu nowotworowego – sukcesy i porażki w codziennej praktyce”. (Takeda)
12.10-12.30     Dr. Rafał Zyśk „ Wpływ tytoniu i e-papierosów na nowotwory układu moczowego”
12.30-13.00     Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth Podsumowanie konferencji

Pozamerytoryczny Program Konferencji
VIII ogólnopolska konferencja „Nowotwory układu moczowego – wielospecjalistyczna współpraca drogą do sukcesu”.

20.02.2020 czwartek

Prowadzenie:        T. Filipowski, J. Fijuth
Program pozamerytoryczny
18.00-19.00         Prof. Jerzy Bralczyk ” Geneza „śledzikowania” na terenach Polski północno-wschodniej”
(finansowane ze środków własnych organizatora)
„niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”

22.02.2020 sobota

Program pozamerytoryczny
OnkoRun 22.02.2020 7-9.30 (dodatkowo płatne osobiście przez chętnych – przy rejestracji 20 PLN)
„niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”