Cień

Informacje ogólne

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Stało się już tradycją, że co dwa lata spotykaliśmy się w bajkowej Białowieży i podczas dwudniowej konferencji naukowej odejmowaliśmy dyskusję na ważne, czasami kontrowersyjne tematy onkologiczne. Tak też będzie i w tym roku, kiedy to w kwietniu odbędzie się sympozjum na temat nowotworów rzadkich w ujęciu interdyscyplinarnym, w ramach nowego cyklu spotkań pod nazwą Białostockie Dni Onkologiczne, będącego kontynuacją naszych konferencji w Białowieży.
Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w Białymstoku. Mamy nadzieję, że i tym razem proponowana tematyka i Państwa aktywny udział zaprocentują w codziennej praktyce klinicznej.

Łączymy wyrazy szacunku
Komitet Organizacyjny

22-24 kwietnia 2022 | Hotel Gołębiewski Białystok

Pobierz