Cień

Miejsce obrad

Hotel Żubrówka
17-230 Białowieża,
ul. Olgi Gabiec 6
tel. 085 68 29 400
www.hotel-zubrowka.pl