Cień

Opłata zjazdowa

KOSZT UCZESTNICTWA

Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłaty zjazdowej w wysokości – 300 PLN na konto:
MBANK S.A.
14 1140 2017 0000 4102 1247 0185

Z dopiskiem:
Białowieża 2018
Nie później niż do dnia 31 stycznia 2018

Opłata zjazdowa obejmuje udział w obradach i materiały konferencyjne.