Cień

Program Białowieża 2018

 

VII Ogólnopolska Konferencja w Białowieży „Diagnostyka i leczenie chorych na nowotwory jelita grubego”

08.02.2018 czwartek

Przewodniczący sesji: Prof. Marek Wojtukiewicz, Dr Tomasz Filipowski, Prof. Andrzej Deptała

18.00-19.30  Wykład inauguracyjny – Dariusz Duma – „Bogowie wielcy i mali – czyli o sensie i satysfakcji w pracy lekarza”

09.02.2018 piątek

Przewodniczący sesji: Prof. Maciej Krzakowski, Prof. Marek Wojtukiewicz

 9.00- 9.30  Badania przesiewowe w raku jelita grubego – Prof. Jarosław Reguła

 9.30-10.00 Zaburzenia molekularne w raku jelita grubego – Prof. Janusz Siedlecki

10.00-10.30 Patomorfologia stanów przednowotworowych i raka jelita grubego – Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer

10.30-11.00 Czym różni się postępowanie terapeutyczne w nowotworach neuroendokrynnych jelit? – Prof. Andrzej Deptała

11.00-11.15 Przerwa kawowa

Sesja satelitarna: Leczenie I linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego w świetle aktualnych programów lekowych

11.15-11.45 Zastosowanie cetuksymabu w I linii leczenia  chorych na raka jelita grubego- Prof. Marek Wojtukiewicz (Merck)

11.45-12.15 Znaczenie terapii antyangiogennej w świetle nowego programu lekowego  – Dr Piotr Tokajuk (Roche)

12.15-12.30 Przerwa kawowa

Przewodniczący sesji: Prof. Krzysztof Bujko, Dr Tomasz Filipowski

12.30-13.00 Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego na miarę XXI wieku – Prof. Janusz Olędzki

13.00-13.30 Wycięcie przezodbytnicze czy z dostępu brzusznego? – Prof. Marek Szczepkowski

13.30-14.00 Miejsce nowoczesnej radioterapii w leczeniu radykalnym chorego na raka odbytnicy – Prof. Krzysztof Bujko

14.00-15.30 Obiad

Przewodniczący sesji:Prof. Janusz Olędzki, Prof. Andrzej Deptała

15.30-16.00 Rola radioterapii stereotaktycznej u chorych na raka jelita grubego – Dr hab. Ewa Sierko

16.00-16.30 Współczesne zasady terapii adiuwantowej u chorych na raka okrężnicy – Dr hab. Rafał Stec

16.30-17.00 Leki ukierunkowane na cele molekularne w terapii chorych jelita grubego – Dr n med. Wojciech Rogowski

17.00-17.15 Przerwa kawowa

Przewodniczący sesji: Prof. Krzysztof Zieniewicz

17.15.17.45 Leczenie 3 i 4 linii u chorych na rozsianego raka jelita grubego – Prof. Marek Wojtukiewicz

17.45-18.15 Leczenie przerzutów raka jelita grubego do otrzewnej – Prof. Wojciech Polkowski

18.15-18.45 Zasady chirurgicznego leczenia przerzutów raka jelita grubego do wątroby – Prof. Krzysztof Zieniewicz

10.02.2018 sobota

Przewodniczący sesji: Prof. Piotr Małkowski, Prof. Andrzej Rutkowski

9.00- 9.30 Czego klinicysta oczekuje od radiologa przed podjęciem decyzji o leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby? – Prof. Ryszard Pacho, Dr med. Mirosław Nowicki

9.30-10.00 Współpraca chirurga i onkologa klinicznego podczas radykalnego leczenia chorych na raka odbytnicy – Dr hab. prof. CO-I. Andrzej Rutkowski, Dr n med. Emilia Filipczyk-Cisarż

10.00-10.30 Miejsce i rola brachyterapii w leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby – Prof. Jacek Fijuth

10.30-10.50 Rola czynników wzrostu granulocytów w leczeniu raka jelita grubego – Prof. Marek Wojtukiewicz

10.50-11.20 Przerwa kawowa

Przewodniczący sesji: Prof. Jacek Fijuth, Prof. Grażyna Rydzewska

11.20-12.20 How do I treat a patient with metastatic colorectal cancer?– Prof. Eric Van Cutsem

12.20-11.50 Jak poprawnie monitorować endoskopowo pacjentów o wysokim ryzyku zachorowania na raka jelita grubego – Prof. Grażyna Rydzewska

12.50-13.20 Konsekwencje ekonomiczne związane z rakiem jelita grubego w kontekście zmian organizacyjno – prawnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce  – Dr Rafał Zyśk

13.20 Zakończenie konferencji