Cień

Komitet naukowy

Prof. dr hab.n. med. Marek Z. Wojtukiewicz – Przewodniczący komitetu naukowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała – Wiceprzewodniczący komitetu naukowego