Cień

Program

 Piątek 08.05.2015 

16.00 Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz
dr n. med. Tomasz Filipowski

16.10 Doniesienia z 30th Annual EAU Congress na temat raka stercza cz. 1
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz

16.40 Nowoczesne metody leczenia raka nerki
prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz

 Sobota 09.05.2015 

09.00 Wskazania do prostatektomii
dr n. med. Robert Kozłowski

09.30 Opis przypadku klinicznego. Rak prostaty Zespół urologów

10.00 Doniesienia z 30th Annual EAU Congress na temat raka stercza cz. 2 dr n. med. Jacek Kudelski

10.30 Opis przypadku klinicznego. Rak prostaty Zespół onkologów

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00 Rola terapii hormonalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza opornego na kastrację „Backbone therapy”
prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz

11.30 Doniesienia z St.Gallen Advanced Prostate Cancer Consensus Conference APCCC 2015 – leczenie zaawansowanego raka stercza
dr n. med. Tomasz Filipowski

12.00-12.30 Dyskusja

13.00 Zakończenie spotkania

 

Informacje Organizacyjne

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej na naszej stronie najpóźniej do dnia 30.04.2015.

Rejestracja

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Dorota Kazberuk, tel. 509 773 808, email: d.kazberuk@onet.pl

Obsługa uczestników:
Michał Fidziukiewicz, Grupa Event
tel. +48 606 285 811, biuro@grupaevent.pl, www.grupaevent.pl