Cień

Augustów Elekta 2015

III spotkanie polskich Użytkowników aparatów do radioterapii firmy ELEKTA.

 

Drogie Koleżanki i Koledzy.

 

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejne, już III spotkanie polskich Użytkowników aparatów stosowanych w radioterapii produkowanych przez firmę ELEKTA.

Dynamiczny rozwój  technik obrazowania wnosi coraz więcej informacji o nowotworach – ich  lokalizacji  anatomicznej  ale też i o aktywności metabolicznej. Otwiera to nowe koncepcje leczenia chorób nowotworowych. Coraz częściej  radioterapia w postaci jednej dawki  frakcyjnej albo kilku wysokich dawek frakcyjnych zaczyna zastępować  klasyczną chirurgię.

W czasie tegorocznego spotkania pragniemy poruszyć szereg zagadnień klinicznych i fizycznych oraz technicznych dotyczących stereotaksji  realizowanej  na przyśpieszaczach liniowych a  także za pomocą GammaKnife. Przedmiotem wykładów będzie m.in. pozycjonowanie pacjenta, dobór sposobu frakcjonowania dawki oraz sposobu realizacji radioterapii. Podczas prezentacji  przypadków klinicznych omówione  będą  również dane  literaturowe dotyczące  zastosowania  stereotaksji  w  zmianach w ośrodkowym  układzie  nerwowym, nowotworach klatki  piersiowej, jamy  brzusznej oraz miednicy. Proponujemy również dyskusję i podzielenie się refleksjami odnośnie wdrażania procedur roboczych zgodnie z wzorcowymi procedurami radiologicznymi z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 81).

Tradycyjnie, zapraszamy na spotkanie lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych i techników elektroradiologii. Miejscem obrad  jest uroczo  położony Oficerski Yacht Club RP Pacific w Augustowie, gdzie spotkamy się w dniach 17-19 września 2015 roku.

                                                                                              Z poważaniem

dr n.med. Tomasz Filipowski

Informacje Organizacyjne

 

Temat spotkania: Stereotaksja w codziennej praktyce klinicznej

 

Termin  spotkania: 17-19.09.2015

 

Miejsce spotkania: Hotel Pacific WDW, Oficerski Yacht Club R.P., Aleja Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów, www.wdw.pl

 

Rejestracja elektroniczna została zakończona. W przypadku chęci uczestniczenia w konferencji prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami.

 

Opłata wpisowa – 120 zł ( opłata obejmuje udział w prelekcjach, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, udział w wieczornych spotkaniach organizacyjnych)

Dane do przelewu: konto mBank 14 1140 2017 0000 4102 1247 0185
Grupa Event Michał Fidziukiewicz

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
dr n. med. Joanna Topczewska-Bruns, Białostockie Centrum Onkologii, email: asiatb@poczta.onet.pl
mgr inż. Dominik Bożewicz, Elekta, email: dominik.bozewicz@elekta.com
dr n. fiz. Łukasz Matulewicz, Elekta, email: lukasz.matulewicz@elekta.com

 

Obsługa uczestników:
Michał Fidziukiewicz, Grupa Event
tel. +48 606 285 811, marketing@grupaevent.pl, www.grupaevent.pl