Cień

Białowieża 2018

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Tradycyjnie co dwa lata spotykamy się w Białowieży. Tak też będzie 8-10 lutego 2018r. Mam nadzieję, że jak w latach poprzednich, zaszczycicie nas Swoją obecnością.

Tematem sympozjum będą “Diagnostyka i leczenie chorych na nowotwory jelita grubego”.

Do udziału w konferencji zaproszenie przyjęło wielu wybitnych specjalistów. W tym czasie przedstawimy najbardziej atrakcyjne zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory jelita grubego w ujęciu interdyscyplinarnym, praktycznym i aktywnym.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu w zimowej scenerii bajkowej Puszczy Białowieskiej.

Do zobaczenia w Białowieży!

Tomasz Filipowski
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego