Cień

Program Augustów Elekta 2015

 

III Spotkanie Użytkowników aparatów do radioterapii firmy Elekta
Stereotaksja w codziennej praktyce klinicznej

 

 Czwartek 17.09.2015  

 

17.00 Rejestracja uczestników, spotkanie integracyjne przy ognisku

 

 Piątek 18.09.2015 

Sesja I

Kliniczne aspekty zastosowania stereotaksji
Prowadzący : dr n. med. Tomasz Filipowski, mgr Martyna Sroka

 

9:00 Powitanie. dr n med. Tomasz Filipowski, Białostockie Centrum Onkologii

9:10 Stereotaksja – wyzwanie współczesnej radioterapii. dr n.med. Joanna Topczewska-Bruns, Białostockie Centrum Onkologii

9:30 Pozycjonowanie chorych oraz wewnątrz- i międzyfrakcyjna lokalizacja guzów w radioterapii stereotaktycznej. dr hab. Ewa Sierko, Białostockie Centrum Onkologii

10:00 Czy model LQ ma zastosowanie w radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej? prof. dr hab. Sregiusz Nawrocki, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, Katowice

10:30-10:45 Przerwa kawowa

 

Sesja II

Stereotaksja realizowana za pomocą Gamma Knife
Prowadzący: dr n.med. Tomasz Filipowski, mgr inż. Maria Kisielewska-Birycka

 

10:45 Gamma Knife. prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa

11:15 Miejsce Gamma Knife Perfexion we współczesnym leczeniu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. dr n.med. Arkadiusz Lech, Exira Gamma Knife, Katowice

11:45 Radiochirurgia Gamma Knife vs technika VMAT na przykładzie zmian w obrębie mózgowia. dr n.fiz. Aneta Kawa-Iwanicka, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, Katowice

12:05-12:20 Przerwa kawowa

 

Sesja III

Fizyczne aspekty planowania stereotaksji
Prowadzący: dr n.med. Joanna Topczewska-Bruns, dr n.fiz. Aneta Kawa-Iwanicka


12:20 Marginesy planowanego obszaru tarczowego w radioterapii stereotaktycznej. mgr Martyna Sroka, Szpital im St. Leszczyńskiego, Katowice

12:50 Stereotaksja. Problematyka planowania i realizacji leczenia. mgr Dorota Nenko, Szpital im St. Leszczyńskiego, Katowice

13:10 Dozymetria małych pól fotonowych – suplement. mgr Ryszard Dąbrowski, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Wawelska

13:30-14:30 Przerwa obiadowa

 

Sesja IV

Stereotaksja pozaczaszkowa
Prowadzący : dr hab. Ewa Sierko, mgr Jakub Reguła


14:30 Choroba oligometastatyczna: czy nie za wcześnie na zmianę paradygmatu? dr n. med. Marcin Hetnał, Centrum Radioterapii Amethyst, Kraków

15:00 Kwalifikacja, technika przygotowania i weryfikacji SBRT klatki piersiowej w CR Amethyst. dr n.med. Marcin Hetnał, mgr inż. Krzysztof Czaja, Centrum Radioterapii Amethyst, Kraków

15:20 Stereotaksja zmian nowotworowych w obrębie jamy brzusznej i miednicy. lek. med. Dorota Imielska-Zdunek, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, Katowice

15:40 Stereotaksja akceleratorowa narządów miąższowych jamy brzusznej- wątroba i trzustka – opis przypadków. mgr Jakub Derus, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, Katowice

16:00 Stereotaksja zmian przerzutowych w nowotworach układu moczowo-płciowego. lek. med. Ewa Rożkowska, Białostockie Centrum Onkologii, Białystok

19:00 Spotkanie integracyjne

 

 Sobota 19.09.2015 

 

Sesja V

Stereotaksja wewnątrzczaszkowa
Prowadzący: lek med. Robert  Kwiatkowski, dr n.fiz. Aneta Kawa-Iwanicka


9:15 Radioterapia stereotaktyczna zmian ośrodkowego układu nerwowego. dr hab. Ewa Sierko, Białostockie Centrum Onkologii

9:35 Procedura radioterapii stereotaktycznej zmian przerzutowych w OUN w Szpitalu im. St. Leszczyńskiego w Katowicach. lek med. Bartłomiej Bieńkowski, Katowice

9:50 FFF vs FF w realizacji radiochirurgii stereotaktycznej. mgr Martyna Sroka, Szpital im St. Leszczyńskiego, Katowice

10:10 Wdrożenie procedury stereotaksji w Opolskim Centrum Onkologii. mgr Grzegorz Cieślik, Opolskie Centrum Onkologii

10:30-10:45 Przerwa kawowa

 

Sesja VI

Prezentacje firmy ELEKTA
Prowadzący: dr n.med. Marcin Hetnał, mgr inż. Maria Kisielewska-Birycka

10.45  Elekta’s new Software Vision. Michael Lochte, Elekta

11.00 Sprawozdanie z Elekta 7th European  Users’  Meeting, Mote  Carlo, 3-6 Wrzesień 2015. dr n.med. Tomasz  Filipowski, dr n.med. Joanna Topczewska-Bruns, Białostockie  Centrum  Onkologii

11.15  Nowe  rozwiązania Elekty w radioterapii. dr n.fiz. Łukasz Matulewicz, Elekta

11.30 Nowości w Monaco 5.1.  mgr Adam  Siczek, Elekta

11:45-12:00 Przerwa kawowa

 

Sesja VII

Panel dyskusyjny
Prowadzący: dr n.med. Tomasz Filipowski, dr n.fiz. Aneta Kawa-Iwanicka


12:00 Wzorcowe procedury radiologiczne z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 81) 
mgr Jakub Reguła, Szpital im St. Leszczyńskiego, Katowice

13:00 Podsumowanie spotkania dr n.med. Tomasz Filipowski, Białostockie Centrum Onkologii

13:15 Lunch 

 

Informacje Organizacyjne

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
dr n. med. Joanna Topczewska-Bruns, Białostockie Centrum Onkologii, email: asiatb@poczta.onet.pl
mgr inż. Dominik Bożewicz, Elekta, email: dominik.bozewicz@elekta.com
dr n. fiz. Łukasz Matulewicz, Elekta, email: lukasz.matulewicz@elekta.com

Obsługa uczestników:
Michał Fidziukiewicz, Grupa Event
tel. +48 606 285 811, marketing@grupaevent.pl, www.grupaevent.pl